Vietnamese Vietnamese
  • Tuyển sinh
  • Hệ chính quy
  • Thông báo điều chỉnh thời gian công tác tuyển sinh hệ chính quy đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 1)

 

Liên hệ