Vietnamese Vietnamese

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Số ĐT : 077.3864049

Fax : 077.3913762

Phòng HC – QT có 4 bộ phận trực thuộc : Tổ Văn phòng, Tổ Tài vụ, Tổ Bảo vệ và Ban quản lý Ký túc xá

Phòng hành chính quản trịPhòng hành chính quản trị

DANH SÁCH CBNV PHÒNG HC-QT

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email, Số ĐT

Chức vụ - Nhiệm vụ

1

Trần Hiền Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918.321818

Trưởng phòng

2 Nguyễn Chính Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0944.704.704

Phó trưởng phòng

3

Lê Văn Bé

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

4

Võ Thị Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0794.987.289

Giảng viên

5

Tiêu Tiết Trung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.742087

Chuyên viên

6

Đặng Thị Tuyết Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0915.092209

Chuyên viên

7

Nguyễn Văn Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.933264

Nhân viên lái xe

8

Vũ Văn Vông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01688.250.486

Nhân viên KT Điện, Nước

9

Phạm Hoàng Nam

ĐT: 0919862442

Nhân viên KT Điện, Nước

10

Trần Mạnh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0949.999768

Kế toán trưởng

11

Nguyễn Thị Bích Dân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0946140424

Kế toán

12

Nguyễn Thị Liễu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918.445254

Kế toán

13

Nguyễn T.T.Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.606555

Thủ quỹ

14

Phạm Hoàng Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01274895019

Phó Ban QLKTX  - Nhân viên y tế

15

Nguyễn Thị Nam

ĐT: 01666697593

Nhân viên vệ sinh

16

Huỳnh Thị Thu Trang

 ĐT: 0942350847

Nhân viên vệ sinh

17

Bùi Thị Thía

 ĐT: 0941650771

Nhân viên vệ sinh

18

Nguyễn Thị Thủy

ĐT: 0947.800977

Nhân viên vệ sinh

19

Huỳnh Thị Bích Thủy

 ĐT: 08491511283

Nhân viên vệ sinh

20

Vũ Văn Quyết

ĐT: 0913.832308

Tổ trưởng Tổ Bào vệ

21

Nguyễn Thanh Vân

ĐT: 0917.262621

Nhân viên Bảo vệ

22

Nguyễn Văn Phương

ĐT: 0914.856549

Nhân viên Bảo vệ

23

Hà Văn Tuấn

ĐT: 0977.996819

Nhân viên Bảo vệ

Liên hệ