Vietnamese Vietnamese

BAN GIÁM HIỆU

 1. ThS. Cao Thanh Hùng - SĐT: 0939.331.110

thay hung

Hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Nguyễn Tấn Kiệt - SĐT: 0919.055.040

Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Nguyễn Trọng Nghi -  SĐT: 0908.481.450
 

 

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Trịnh Ngọc Giang - SĐT: 0918952932

Trinh Giang             

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG

1/. Phòng Tổ chức Cán bộ-Công tác HSSV (ĐT: 02973911071; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

co suong new

ThS. Phạm Thị Thu Sương - Phó trưởng phòng phụ trách

ĐT: 0936526578; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

anh hai TC

ThS. Lê Minh Hải - Phó trưởng phòng

ĐT: 0918808385; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/. Phòng Quản lý đào tạo (ĐT: 0297.3865498; Fax: 0297.3910177; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Phan Dau 3 2020 1

 TS. Phan Đầu - Trưởng phòng;

 ĐT: 0904.152.590; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó trưởng phòng;  

ĐT: 0918.690.311, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/. Phòng Quản lý khoa học - Đảm bảo chất lượng (ĐT: 02973916295; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  nguyen phuoc hai new

TS. Nguyễn Phước Hải - Phó trưởng phòng phụ trách

ĐT: 0918588970; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      

ThS. Mã Thị Minh Thư - Phó trưởng phòng
ĐT: 0907.136.961, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

4/. Phòng Hành chính - Quản trị (ĐT: 0297.3864049; Fax: 0297.3913762; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


                    

ThS. Trần Hiền Phúc - Trưởng phòng

ĐT: 0918.321818; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hinh 3x4 ko

ThS. Lê Văn Bé - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. Nguyễn Chính Hạnh - Phó trưởng phòng

ĐT: 0944704704; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5/. Khoa Tự nhiên - Xã hội (ĐT: 0297.3911601; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                  

ThS. Võ Tùng Anh - Trưởng khoa

Điện thoại: 0918.787.684; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6/. Khoa Giáo dục Mầm non (ĐT: 0297.3911603; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   Tuyen                              

TS. Nguyễn Phùng Tuyển - Trưởng khoa

ĐT: 0919.594.909; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C Trang 

ThS. Trịnh Thanh Trang - Phó trưởng khoa

ĐT: 0916.393.360, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chi ngan

ThS. Huỳnh Thị Bích Ngân - Phó trưởng khoa

ĐT: 0947 390 189, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7/. Khoa GD Chính trị - Tâm lý GD (ĐT: 0297.3911602; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

canh 1975

ThS. Hoàng Thị Cảnh - Trưởng khoa

ĐT: 0946851208, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T Trung 

Th.S. Nguyễn Khắc Trung - Phó trưởng khoa

ĐT: 0949.775.033, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THỂ

        1/.Công đoàn cơ sở (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         Phan Dau 3 2020 1               

        TS. Phan Đầu - Chủ tịch Công đoàn

        ĐT: 0904.152.590; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        hoang

        ThS. Trần Thị Kim Hoàng - P. Chủ tịch Công đoàn

        ĐT: 0918310654; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2/. Đoàn TNCS HCM (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        Phạm Hoàng Phúc       - Bí thư Đoàn trường

        Trần Văn Toàn              - P. Bí thư Đoàn trường

        Lê Đặng Hồng Phúc     - P. Bí thư Đoàn trường

        3/. Hội sinh viên (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         Lê Đặng Hồng Phúc         - Chủ tịch

         Trần Như Quỳnh              - P. Chủ tịch

         Trần Ngọc Nhung             - P. Chủ tịch

         4/. Hội cựu chiến binh (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

          Nguyễn Chính Hạnh    - Chủ tịch

sodo

Liên hệ