Vietnamese Vietnamese
  • Bản tin khoa hoc

Xin cảm ơn các bạn cộng tác viên và quý đọc giả đã ủng hộ và hợp tác trong thời gian qua. Ban biên tập bản tin đã nhận được các bài viết mới của các tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Dương Bích Chi, Trương Thị Thu Minh, Nguyễn Chí Thức, Đinh Thị Thanh Mai, Phạm Thị Ngọc Ngãi, Võ Tùng Anh, Lê Đức Thọ. Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện và sắp xếp in vào các số tiếp theo.

Đón Xuân Tân Sửu 2021, Ban Biên tập Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chân thành cảm ơn các công tác viên đã gửi bài cộng tác trong các số của Bản tin năm 2020, rất mong tiếp tục nhận được bài của quý vị gửi cho các số mới năm 2021.

Liên hệ