Vietnamese Vietnamese

 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang là một thành viên trong hệ thống chính trị của tỉnh Kiên Giang được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kế thừa truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn cơ sở thành lập trên tinh thần tự nguyện nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp lớn mạnh; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng cơ sở ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân và bền bỉ lao động xây dựng quê hương đất nước.

Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNH-HĐH, vai trò của Công đoàn cơ sở càng ngày phát triển, mở rộng thông qua phong trào cách mạng của CNVC, LĐ tác động trên các lĩnh vực.  Nhận thức được sự cần thiết đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường CĐSP Kiên Giang và Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, BCH CĐCS Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã không ngừng phát huy chức năng, nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo để kịp thời đáp ứng cùng sự thay đổi và phát triển không ngừng của đất nước.

Về nhân sự Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sơ Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

  1. Phan Đầu – Chủ tịch CĐCS
  2. Trần Thị Kim Hoàng – Phó Chủ tịch CĐCS
  3. Phạm Hoàng Giang – Chủ nhiệm UBKT
  4. Đinh Thị Thanh Mai – UV BCH
  5. Trần Văn Toàn – UV BCH
  6. Lại Thái Mạnh – UV BCH
  7. Chanh Hoàng Thi – UV BCH
  8. Trịnh Thanh Trang – UV BCH
  9. Trà Ngọc Đức - UVBCH

Liên hệ