Vietnamese Vietnamese
  • Thông tin khoa học

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong nhiều năm qua qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-CĐSP ngày 11/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Nhằm thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, lấy mục tiêu là chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, BGH trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018” vào 13h30 ngày 13/10/2020 tại Giảng đường của nhà trường.

Thông báo số 2 về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018" 

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018"  và thể lệ viết, gửi bài đăng kỷ yếu hội thảo.

Thực hiện kế hoạch năm 2019 - 2020; Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Giám hiệu mở rộng ngày 03/03/2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018" như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nguyên cứu, cán bộ, giảng viên,... lời chúc sức khỏe và cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Dạy và học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" tổ chức tại trường CĐSP Kiên Giang

Thể lệ viết và gửi bài đăng kỷ yếu hội thảo theo thông báo số 308/TB-DCT về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Dạy và học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" tổ chức tại trường CĐSP Kiên Giang

Liên hệ