Vietnamese Vietnamese
  • Thông tin khoa học

Hội thảo khoa học nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giáo viên mầm non.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Đổi mới đào tạo giáo viên Mầm non trong tình hình hiện nay".  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, giáo viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm đến Hội thảo viết bài tham luận và đăng ký tham dự Hội thảo  với các nội dung cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, ... lời chúc sức khỏe và cảm ơn trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học Trường.

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Phát triển và nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"

Ngày 15-4, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Dạy và học trong tình hình dịch bệnh COVID-19”. Hội thảo có gần 60 nhà khoa học, thầy cô giáo ở các trường mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh tham gia.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề Vai trò của giảng viên trong việc hình thành động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên ngành sư phạm mầm non  trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, giáo viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm đến Hội thảo viết bài tham luận và đăng ký tham dự Hội thảo với các nội dung cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong nhiều năm qua qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-CĐSP ngày 11/6/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên... lời chúc sức khỏe và cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Nhằm thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, lấy mục tiêu là chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, BGH trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018” vào 13h30 ngày 13/10/2020 tại Giảng đường của nhà trường.

Liên hệ