Vietnamese Vietnamese

Tin mới nhất

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh năm 2020.

Quyết định số 111/QĐ-CĐSP ngày 4/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc ban hành quy chế thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và Quy chế tổ chức thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ Cao...

Căn cứ Công văn số 2640/VP-VHXH ngày 07/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ chương liên kết đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu khoa học

Thông tin về trường - Trung tâm

Liên hệ