Vietnamese Vietnamese

 

Hàng năm vào ngày 22 tháng 3 được chọn là “Ngày Nước thế giới” – một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân trên khắp trái đất thấy được tầm quan trọng của nguồn nước sạch và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

Đối với năm 2024, Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hoà bình”. Thông điệp “hoà bình” được phát ra trong bối cảnh an ninh nguồn nước thế giới đang gặp nhiều thách thức, nhấn mạnh quyền con người trong tiếp cận nước và vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

1

Ủng hộ chủ đề “Ngày Nước thế giới” năm 2024, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chia sẻ trên Twitter: “… Hiện, hàng tỷ người vẫn chưa có nước sạch và nhà vệ sinh. Do đó, chúng ta phải hành động dựa trên nhận thức rằng nước không chỉ là tài nguyên để sử dụng và cạnh tranh mà còn là quyền của con người, vốn có trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta cần đoàn kết xung quanh nước và sử dụng nước vì hòa bình, đặt nền móng cho một ngày mai ổn định và thịnh vượng hơn”.

“Ngày Nước thế giới” ra đời với mục tiêu hướng người dân trên toàn thế giới đến việc tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, khuyến khích người dân nâng cao nhận thức về giá trị của nước trong cuộc sống hàng ngày của con người cũng như bảo vệ môi trường sống quý giá của nhiều loài sinh vật cùng chung sống trên Trái Đất. Thông điệp của “Ngày Nước thế giới” mỗi năm nhằm truyền tải chủ đề nhất định với mục đích phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau về tầm ảnh hưởng của nước, góp phần giúp con người có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của tài nguyên nước, khuyến khích thay đổi cách sử dụng và quản lý nguồn nước một cách tiết kiệm nhất có thể.

Vào “Ngày Nước thế giới” 22/3 hàng năm, các quốc gia sẽ có những chương trình hành động cụ thể để hưởng ứng ngày kỷ niệm.

2

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chủ đề Ngày Nước Thế giới như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới 2024; tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Cùng với đó, nhiều giải pháp được thực hiện như: trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế người dân thông qua quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái tại các lưu vực sông.

BBT tổng hợp

Liên hệ