Vietnamese Vietnamese

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CẤP THCS, TIỂU HỌC VÀ MẦM NON DO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG THỰC HIỆN

TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2017 (TỔNG SỐ 45 CHUYÊN ĐỀ)

 - Trong năm 2011:

Tổ chức bồi dưỡng được 5 chuyên đề tại ba địa điểm; cụm Rạch giá, cụm Hà Tiên và cụm An Biên cho 525 giáo viên cốt cán THCS của 14 huyện thị trong tỉnh, gồm các chuyên đề sau:

1.  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học

2.  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

3. Ứng dụng Bản đồ tư duy trong dạy học và quản lí

4. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới PPDH và quản lí

5. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học

- Trong năm 2012:

Bồi dưỡng cho gần 500 giáo viên cốt cán trong 7 huyện thuộc dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, gồm 6 chuyên đề:

1.  Học tích cực - đánh giá kết quả học tập của HS THCS vùng khó khăn nhất

2. Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học

3. Tư vấn nghề nghiệp, chăm sóc tâm lý và phát triển chuyên môn liên tục cho gv THCS vùng khó khăn nhất

4. Sử dụng hiệu quả SGK và trang thiết bị thông qua học tích cực

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trên lớp và hệ thống tư vấn qua mạng

6. Hộ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS vùng khó khăn nhất

Trong năm này Nhà trường cũng đã tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy Âm nhạc, Mỹ thuật ở các cấp Tiểu học và THCS chưa qua đào tạo chính qui, được 83 giáo viên.

- Trong năm 2013:

Bồi dưỡng được 15 chuyên đề cho trên 1.200 giáo viên THCS, Tiểu học và Cán bộ thư viện thiết bị, gồm các chuyên đề: 

1. Nhận thức về giới - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

2. Tích cực hóa hoạt động học của học sinh trong giờ dạy Tiếng Việt ở tiểu học

3. Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh ở THCS

4. Ứng dụng phương tiện nghe nhìn trong dạy học Văn

5. Nguyên tắc qui trình xây dựng vốn tài liệu trong thư viện trường phổ thông

6. Nâng cao nghiệp vụ ngành Giáo dục Thể chất cho giáo viên THCS

7. Bồi dưỡng năng lực giải toán lớp 4-5 cho giáo viên Tiểu học dạy các lớp 4-5

8. Rèn luyện kỹ năng làm Văn cho học sinh THCS

9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

10. Tích cực hóa hoạt động của người học trong giờ dạy toán THCS

11.Ứng dụng CNTT và bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới PPDH môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học

12. Bồi dưỡng các kỹ năng phân loại tài liệu thư viện trường phổ thông

13. Bồi dưỡng các kỹ năng mô tả tài liệu thư viện trường phổ thông

14. Xây dựng hệ thống thư mục trong thư viện trường phổ thông

15. Những nguyên tắc công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường phổ thông

- Trong năm 2014:

Bồi dưỡng được 9 chuyên đề cho 461giáo viên cốt cán cấp THCS và Tiều học. gồm các chuyên đề:

1. Rèn luyện kỹ năng dùng từ và viết câu cho học sinh Tiểu học

2. Dạy học giải Toán có lời văn ở Tiểu học theo PP tích cực

3. Rèn kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

4. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học

5. Nâng cao kỹ năng thực hành Sinh học cho GV THCS

6. Đổi mới kiểm tra và đánh giá trong dạy học Văn THCS

7. Tổ chức HS lĩnh hội kiến thức cơ bản trong dạy học Lịch sử

8. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy môn Âm nhạc cho giáo viên THCS

9. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy môn Mỹ thuật cho giáo viên THCS

-Trong năm 2015: Bồi dưỡng được 2 chuyên đề, có 120 giáo viên dự học: 

1. Phòng bệnh, an toàn và sơ cứu cho trẻ mầm non

2. Giáo dục trẻ khó khăn về ngôn ngữ 

-Trong năm 2016: Bồi dưỡng được 3 chuyên đề, gần 225 giáo viên dự học:

1. Giúp giáo viên tiểu học đánh giá các môn học bằng nhận xét theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học

2.  Hình thành và phát triển năng lực nói và viết cho học sinh tiểu học

3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học qua dạy học Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên -Xã hội

-Trong năm 2017: Bồi dưỡng được 5 chuyên đề với gần 340 giáo viên:

1. Thực hiện tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp kết hợp với giáo dục lịch sử địa phương

2. Phát hiện, Bồi dưỡng HS năng khiếu và rèn   luyện kỹ năng tự học cho học sinh Tiểu học

3. Phương pháp giảng dạy và mở rộng vốn từ Hán Việt cho học sinh THCS

4. Hộ trợ dạy tích hợp liên môn ở bậc THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản theo NQ 29

5. Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS

 

CĐSP, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Phó Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng

VÕ VĂN NHÀN

Liên hệ