Vietnamese Vietnamese

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2019 tại trường CĐSP Kiên Giang, thí sinh có thể liên hệ theo một trong các số điện thoại sau:

0918000323  0919055040  0908481450  0904152590  0918445972  0983955550   0383635773

Liên hệ