Vietnamese Vietnamese

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Số ĐT : 077.3864049

Fax : 077.3913762

Phòng HC – QT có 4 bộ phận trực thuộc : Tổ Văn phòng, Tổ Tài vụ, Tổ Bảo vệ và Ban quản lý Ký túc xá

Phòng hành chính quản trịPhòng hành chính quản trị

DANH SÁCH CBNV PHÒNG HC-QT

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email, Số ĐT

Chức vụ - Nhiệm vụ

1

Trần Hiền Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918.321818

Trưởng phòng

2 Nguyễn Chính Hạnh ĐT: 0944.704.704 Phó phòng

3

Tiêu Tiết Trung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.742087

Chuyên viên

4

Đặng Thị Tuyết Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0915.092209

Chuyên viên

5

Nguyễn Văn Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.933264

Nhân viên lái xe

6

Vũ Văn Vông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01688.250.486

Nhân viên KT Điện, Nước

7

Phạm Hoàng Nam

ĐT: 0919862442

Nhân viên KT Điện, Nước

8

Trần Mạnh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0949.999768

Kế toán trưởng

9

Nguyễn Thị Liễu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918.445254

Kế toán

10

Nguyễn T.T.Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.606555

Thủ quỹ

11

Hoàng Cát Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0939.050186

Trưởng ban QL Ký túc xá

12

Lê Minh Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916.730524

Nhân viên QL KTX

13

Phạm Hoàng Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01274895019

Nhân viên y tế

14

Nguyễn Thị Nam

ĐT: 01666697593

Nhân viên vệ sinh

15

Huỳnh Thị Thu Trang

 

Nhân viên vệ sinh

16

Bùi Thị Thía

 

Nhân viên vệ sinh

17

Nguyễn Thị Thủy

ĐT: 0947.800977

Nhân viên vệ sinh

18

Nguyễn Thị Kim Thơ

 

Nhân viên vệ sinh

19

Nguyễn Thanh Vân

ĐT: 0917.262621

Tổ trưởng Tổ Bào vệ

20

Vũ Văn Quyết

ĐT: 0913.832308

Tổ phó Tổ Bảo vệ

21

Nguyễn Văn Phương

ĐT: 0914.856549

Nhân viên Bảo vệ

22

Hà Văn Tuấn

ĐT: 0977.996819

Nhân viên Bảo vệ

Liên hệ