Vietnamese Vietnamese
  • Tin Ký túc xá

Thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc tiếp nhận cán bộ, giáo viên về tập huấn tại trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang hè 2019

Thông báo về việc thu hồi phòng ở K38, 39 và việc đăng ký ở hè năm 2019

Liên hệ