Vietnamese Vietnamese

BAN GIÁM HIỆU

 1. NCS. Cao Thanh Hùng

thay hung

Bí thư - Hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. NCS. Nguyễn Tấn Kiệt

Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Nguyễn Trọng Nghi
 

 

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Trịnh Ngọc Giang 

Trinh Giang             

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG

1/. Phòng Tổ chức Cán bộ-Công tác sinh viên (ĐT: 02973911071; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

co suong new

ThS. Phạm Thị Thu Sương - Phó trưởng phòng phụ trách

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hong phuc new

ThS. Lê Đặng Hồng Phúc - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/. Phòng Quản lý đào tạo (ĐT: 0297.3865498; Fax: 0297.3910177; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Phan Dau 3 2020 1

 TS. Phan Đầu - Trưởng phòng;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó trưởng phòng;  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/. Phòng Quản lý khoa học - Đảm bảo chất lượng (ĐT: 02973916295; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  nguyen phuoc hai new

TS. Nguyễn Phước Hải - Trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      

ThS. Mã Thị Minh Thư - Phó trưởng phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

4/. Phòng Hành chính - Quản trị (ĐT: 0297.3864049; Fax: 0297.3913762; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


                    

ThS. Trần Hiền Phúc - Trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hinh 34 nen xanh Copy

ThS. Lê Văn Bé - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. Nguyễn Chính Hạnh - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5/. Khoa Tự nhiên - Xã hội (ĐT: 0297.3911601; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                  

ThS. Võ Tùng Anh - Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

ThS. Đinh Thị Thanh Mai - Phó trưởng khoa

chi mai

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6/. Khoa Giáo dục Mầm non (ĐT: 0297.3911603; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 canh 1975

ThS. Hoàng Thị Cảnh - Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 C Trang

ThS. Trịnh Thanh Trang - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chi ngan

ThS. Huỳnh Thị Bích Ngân - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7/. Khoa Chính trị - Tâm lý GD (ĐT: 0297.3911602; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

FILE HINH 3X4. LE MINH HAI

TS. Lê Minh Hải - Phó trưởng khoa phụ trách

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T Trung 

Th.S. Nguyễn Khắc Trung - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THỂ

        1/.Công đoàn cơ sở (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        thay tuyen 

        TS. Nguyễn Phùng Tuyển - Chủ tịch Công đoàn

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

       ThS. Lâm Thị Thạnh - Phó chủ tịch Công đoàn        

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2/. Đoàn TNCS HCM (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        Phạm Hoàng Phúc       - Bí thư Đoàn trường

        Trần Văn Toàn              - P. Bí thư Đoàn trường

        Lê Đặng Hồng Phúc     - P. Bí thư Đoàn trường

        3/. Hội sinh viên (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         Lê Đặng Hồng Phúc         - Chủ tịch

         Trần Như Quỳnh              - P. Chủ tịch

         Trần Ngọc Nhung             - P. Chủ tịch

         4/. Hội cựu chiến binh (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

          Nguyễn Chính Hạnh    - Chủ tịch

sodo

Liên hệ