Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM & MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019

 

Chiều thứ Sáu 15/11/2019, tại Giảng đường, trường CĐSP Kiên Giang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền “phòng chống xâm hại trẻ em & mua bán người năm 2019”.

Tham dự hội nghị có đại diện BGH, lãnh đạo các phòng, khoa; đại diện phòng CSHS và 300 học sinh sinh viên (HSSV).

Tại hội nghị, các em HSSV của trường được báo cáo viên của phòng CSHS  hướng dẫn kỹ năng cơ bản để xử lý tình huống và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời, được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để xử lý tình huống như: Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục; kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường....

Bên cạnh đó, HSSV còn được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người như: Luật Phòng,chống mua bán người; Nghị định số 09/2013 và các Thông tư hướng dẫn, Nghị định số 62/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, một số kỹ năng trong phòng, chống mua bán người.

Hội nghị giúp HSSV nâng cao nhận thức, hiểu biết trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em và mua bán người.

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                              Như Khuê

                                                                                                            BBT website

Liên hệ