Vietnamese Vietnamese

Thực hiện theo kế hoạch số 61/KH-CĐVC ngày 22/01/2014 của Ban thường vụ CĐVC tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang lần III. Được sự chấp thuận của Đảng uỷ Nhà trường, ngày 29/08/ 2014 Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VII ( 2014-2019).

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mộng Lân, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh, đồng chí Hồ Cảnh Phúc bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và 122 công đoàn viên tham dự.

IMG 1813

IMG 1811

IMG 1809

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014, thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội cũng đã thảo thuận đóng góp văn kiện cho Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang lần III. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 9 đồng chí:

1. Đ/c Trịnh Ngọc Giang - Chủ tịch

2. Đ/c Phạm Thị Thu Sương - Phó chủ tịch

3. Đ/c Hoàng Cát Hải -Chủ nhiệm UBKT

4. Đ/c Mã Thị Minh Thư - Ủy viên

5. Đ/c Trần Hữu Ngạn - Ủy viên

6. Đ/c Dương Minh Khoa - Ủy viên

7. Đ/c Phan Thị Quỳnh Như - Ủy viên

8. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hòa - Ủy viên

9. Đ/c Trần Thị Kim Hoàng - Ủy viên

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang lần III gồm 04 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết:

1. Đ/c Trịnh Ngọc Giang

2. Đ/c Phạm Thị Thu Sương

3. Đ/c Hoàng Cát Hải

4. Đ/c Phan Thị Quỳnh Như

5. Đ/c Trần Thị Kim Hoàng (dự khuyết)

Tin: Ngọc Giang

Liên hệ