Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • Tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác và công tác biên giới

Công văn và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác (xem tại đây) và công tác biên giới trên đất liền (xem tại đây).

Liên hệ