Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo
  • Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

và cấp chứng chỉ để xét nâng hạng giáo viên

(Mẫu đăng ký tải tại đây)

Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung công văn số: 1039/UBND –VHXH, ngày 8 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, để đảm bảo quyền lợi kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho giáo viên đang giảng dạy các bậc học THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh, trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang mở các lớp “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên” các nội dung khóa học cụ thể như sau:

1/ Đối tượng tham dự khóa học:

Cán bộ, giáo viên đang trực tiếp công tác, giảng dạy ở trường THCS, Tiểu học và Mầm non có nguyện vọng được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo các lớp học như sau:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III và hạng IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III và hạng IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II và hạng III.

2/ Hồ sơ đăng ký dự học:

- Đơn xin vào học lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên”

- Hai ảnh 3x4 cm có ghi rõ họ tên phía sau ảnh.

3/ Nội dung, địa điểm, thời gian và học phí học tập:

- Nội dung học tập thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Học phí học tập: 2.000.000đ (hai triệu đồng).

- Ngày khai giảng dự kiến vào lúc 7h30 thứ bảy ngày 15/9/2018 (lịch học dự kiến học vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

- Địa điểm học tập tại trường cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

- Học viên nộp hồ sơ đăng kí dự học và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến ngày 14/9/2018, hồ sơ nộp tại phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, học phí nộp tại phòng Tài vụ trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang số 449 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá.

4/ Quyền lợi người học:

Sau khi hoàn thành khóa học và kết quả thi đạt yêu cầu, Người học được cấp chứng chỉ làm điều kiện để xét nâng hạng giáo viên.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo –Bồi dưỡng trường Cao Đẳng sư phạm Kiên Giang số 449 đường Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3865498   Fax: 0297.3910177.

Website: www.cdspkg.edu.vn

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lớp học được mở khi có từ 30 học viên nộp hồ sơ dự học trở lên.

Nơi nhận:

- Các cơ sở gíáo dục công lập trong tỉnh

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo   

   

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Phạm Xuân Bình

Liên hệ