Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo
  • Thông báo xét tuyển bổ sung lần 4 hệ chính quy- TS2018

TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG TIẾP TỤC XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẾN 24/10/2018

Các ngành (Cao đẳng hệ chính quy): GD Mầm non, GD Tiểu học, SP Ngữ văn, SP Sử-Địa, SP Toán-Tin và Trung cấp Mầm non chính quy

Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây!

Chi tiết ĐT: 02973.865.498 hoặc 0919.139.608

Liên hệ