Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo
  • HỘI NGHỊ BAN CÁN SỰ VÀ BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁC LỚP LẦN I NĂM HỌC 2018 – 2019

CĐSP KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CÁN SỰ VÀ BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁC LỚP LẦN I NĂM HỌC 2018 – 2019

HN BCS 1 2018

Thực hiện kế hoạch năm học của Nhà trường năm học 2018 – 2019, Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa và các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường tiến hành tổ chức Hội nghị Ban cán sự và Bí thư Chi Đoàn năm học lần I nhằm lấy ý kiến học sinh, sinh viên về các công tác học tập, sinh hoạt trong nhà trường.

Chỉ đạo Hội nghị là Cô Phạm Xuân Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Nguyễn Tấn Kiệt – Phó Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô là lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đoàn thể trong nhà trường cùng gần 100 sinh viên đại diện cho Ban cán sự, Ban Chấp hành các chi Đoàn.

Tại Hội nghị, các thầy cô đã lắng nghe các ý kiến từ đại diện các chi Đoàn như: Về một số hoạt động phong trào trong nhà trường không nên tổ chức quá dồn dập, nên tổ chức phát hành thẻ giữ xe theo tháng, công tác sửa chữa kí túc xá, các phòng học, thông tin thi tuyển viên chức, hoạt động của nhà ăn, công tác giảng dạy của các thầy cô trong nhà trường đến từ các chi Đoàn của Khoa Tiểu học – Mầm non; Công tác hướng dẫn thực tập sư phạm, công tác chuyên môn học thuật, xây dựng tổ phát thanh kí túc xá, cơ sở vật chất từ đại diện các chi Đoàn của Khoa Tự nhiên – Tin học và Khoa Xã hội.

Tiếp thu những ý kiến từ sinh viên, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện các Phòng, Khoa, Đoàn – Hội cũng đã xem xét và đưa ra phản hồi thỏa đáng. Các ý kiến nhìn chung đều liên quan đến các mặt hoạt động của nhà trường và công tác học tập của sinh viên. Đây cũng là cơ hội giúp các thầy cô là đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, tổ chức Đoàn – Hội trong nhà trường có cơ hội hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng của các bạn sinh viên và đưa ra các điều chỉnh hợp lí, kịp thời.

HOÀNG PHÚC

Liên hệ