Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo
  • TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ CHO GIẢNG VIÊN 2018

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THIẾT KẾ

VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH”

CHO GIẢNG VIÊN

Chuyen de 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao và cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học cho đội ngũ giảng viên, Trường CĐSP Kiên Giang phối hợp với Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề giáo dục STEM cho học sinh” cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

Đợt tập huấn diễn ra trong ba ngày, từ ngày 27/12/2018 đến ngày 29/12/2018. Tham gia lớp tập huấn, giảng viên của trường được tiếp cận một cách có hệ thống về phương thức dạy học STEM, một phương thức dạy học tiên tiến đang được ngành giáo dục nước ta quan tâm những năm gần đây. Đây là hoạt động thường xuyên của Nhà trường nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tin: Phi Na

Liên hệ