Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN

Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên đang sống trong môi trường mở, đa dạng, đa chiều các quan hệ xã hội và để thích ứng, biết chọn lọc những cái có ích cho bản thân đòi hỏi sinh viên có những kỹ năng cần thiết. Nếu sinh viên có kiến thức và cách thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kĩ năng xã hội trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để thực hiện có kết quả nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hoạt động giao tiếp, tương tác và hòa nhập, thích ứng xã hội đưa tới thành công, hiệu quả ở các mức độ nhất định, góp phần đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Do vậy, quan tâm bồi dưỡng không những phẩm chất, năng lực mà còn bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho sinh viên ở các trường học vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa đòi hỏi có tính thực tiễn sâu sắc.

Năm bắt được tình hình đó, trường CĐSP Kiên Giang tăng cường rèn luyện kĩ năng xã hội cho sinh viên với các hoạt động đa dạng: đề tài nghiên cứu, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động của Đoàn - Hội, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng,... Những kĩ năng xã hội hướng tới rèn luyện cho sinh viên đều là những kĩ năng thiết thực: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lý cảm xúc, kĩ năng tự khẳng định mình, kĩ năng lắng nghe, ... Những điều này sẽ góp phần giúp cho các bạn sinh viên hình thành cho mình những kĩ năng thiết thực đáp ứng trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, tích lũy kinh nghiệm cho các đợt thực tập sư phạm tại các cơ sở giáo dục mầm non và cho cả hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

Một số hình ảnh:

z5245405452722 a2b4bb47d74369f70d61f18242f5f632

z5245405455584 1762f39d08be311121ccfdfaf2a10ae4

z5245405464428 fe2bd202f04996d6c8c9b2c98037243f

z5245405464849 91c263f4fc51229f877a521c30efe53b

z5245405487303 6459172f0e4bd5ae74b455eb0aa7cd60

z5245405488947 2f811464e4a244da0caa6b4cfc9b0377

Tin, bài: Lâm Thạnh

Ảnh: Nguồn tổng hợp

Liên hệ