Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ngày 22/12/2023, Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm công bố Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 15 thành viên và Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phùng Tuyển giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1

Thành viên Hội đồng Trường

2

 Ông Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường cho ông Nguyễn Phùng Tuyển

Sau buổi công bố quyết định, Hội đồng trường tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới. Đồng thời, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành bầu chức danh Thư ký Hội đồng trường

Tại phiên họp các thành viên Hội đồng trường đã cùng thảo luận, góp ý cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường và Phân công nhiệm vụ các thành viên.

3

Phiên họp lần thứ nhất    

Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc đặc biệt của Nhà trường, khẳng định sự thống nhất trong hoạt động, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

BAN BIÊN TẬP

Liên hệ