Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐUK ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Thực hiện Thông báo số 134-TB/ĐU, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc sinh hoạt Đảng bộ định kỳ và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.

Sáng ngày 10/9/2022, Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Thanh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường.

1

Toàn cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết

Đồng chí Cao Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc học tập Nghị quyết nhằm giúp đảng viên, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang có nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên nhà trường trong tình hình mới.

2

Đồng chí Cao Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải, báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên chính trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã triển khai các nội dung trọng tâm của , Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

3

Đồng chí Lê Minh Hải, báo cáo viên cấp tỉnh, triển khai, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã diễn ra thành công, góp phần giúp cho đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường có thêm những kiến thức quý báu, kỹ năng cần thiết để mỗi người tự trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị của mình và hiện thức hóa Nghị quyết vào cuộc sống.

HỒNG PHÚC

Liên hệ