Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo

Căn cứ Công văn số 711/VP-KGVX ngày 02/02/2021 của văn phòng UBND về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 118/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thông báo về việc cho học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dich Covid-19. Thời gian qua, trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo về việc cho phép học sinh - sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Căn cứ công văn số 397/UBND-VHXH ngày 20/03/2020 về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19;

Căn cứ Công văn số 5449/VP-VHXH ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương về việc liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Thông báo về việc cho học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ công văn số 509/BGDĐT-DGTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Thông báo về việc tiếp tục cho phép học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông báo về chủ trương cho phép học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông báo về việc cho phép học sinh - sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Cô-rô-na gây ra

Thông báo về việc cho phép học sinh - sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho K38 cao đẳng và K39 trung cấp; Hệ chính quy - ngày 11/07/2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Liên hệ