Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021

Liên hệ