Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 7/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 31/8/2020 đến ngày 4/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 03/8/2020 đến ngày 7/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 6/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Liên hệ