Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 7/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 31/8/2020 đến ngày 4/9/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Liên hệ