Vietnamese Vietnamese
  • Thông tin khoa học

Thư mời tham gia Hội thảo khoa học năm học 2013-2014

Sáng ngày 11/04/2013 Trường CĐSP Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Rèn kỹ năng mềm cho sinh viên - Tiếp cận từ việc giảng dạy các học phần khoa học xã hội".

Một số hình ảnh Hội thảo khoa học

Liên hệ