Vietnamese Vietnamese
  • Đào tạo bồi dưỡng

Thực hiện kế hoạch công tác hè và kế hoạch công tác tháng 6 và nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên tỉnh nhà, sang ngày 7/6/2019, trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức lễ khai mạc các lớp bồi dưỡng chuyên đề hè 2019.

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục Mầm non

THÔNG BÁO

Trường CĐSP Kiên Giang tiếp tục nhận hồ sơ các lớp "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS (hạng I,II,III), Tiểu học (hạng II,III,IV), Mầm non (hạng II,III,IV). Chi tiết ĐT: 02973.865.498

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GV ĐÃ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2017

Liên hệ