Vietnamese Vietnamese
  • Đào tạo bồi dưỡng

Thực hiện Công văn số 1039/UBND –VHXH ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo;

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng phương pháp cho trẻ làm quen với Tiếng Anh, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm hoặc có nguyện vọng công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tư thục nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoặc chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 346/TB-CBQLGDHCM ngày 24/10/2022 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học...

Căn cứ Thông báo số 343/TB-CBQLGDHCM ngày 12/10/2022 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông...

Thực hiện Công văn số 1039/UBND –VHXH ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo 1751/TB-ĐHĐT ngày 17/10/2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học, THCS, THPT với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 1039/UBND –VHXH ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm học 2021 – 2022, trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí trường Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại Hội trường trường CĐSP Kiên Giang vào sáng ngày 23/4/2022.

Thực hiện kế hoạch công tác hè năm 2019 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh Kiên Giang, ngày 7/6/2019 trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2019. Sau khoảng thời gian tổ chức thực hiện, trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Lễ Bế giảng và cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng thăng hạng giáo viên cho hơn 500 học viên vào ngày 2/8/2019 tại Hội trường của nhà trường.

Nhằm chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ giáo viên và được sự đồng ý của UBND tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 20/6/2019 Ban Giám hiệu trường CĐSP Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019 tại Hội trường mới của trường.

Liên hệ