Vietnamese Vietnamese

GIỚI THIỆU KHOA XÃ HỘI

Khoa xã hội được thành lập theo quyết định số 3374/1998/QĐUB ngày 19/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Nhiệm vụ của Khoa là quản lý chuyên môn các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội nhân văn  và ngành Sư phạm Tiếng Anh Tiểu học. Bên cạnh đó, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hoá giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiếng Anh Tiểu học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục. 

Hiện nay, khoa Xã Hội gồm có 3 Tổ bộ  môn:  Tổ Ngữ Văn, Tổ Sử - Địa và Tổ Tiếng Anh, thực hiện việc đào tạo 3 chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Sử - Địa và Sư phạm Tiếng Anh Tiểu học. Chương trình đào tạo của các ngành ở Khoa luôn được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Hằng năm,  ngoài việc thực tập sư phạm để sinh viên có thể trau dồi thêm kỹ năng và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy,  sinh viên của Khoa còn được tổ chức  những chuyến đi thực tế để tìm hiểu, học tập và trải nghiệm nhằm củng cố,  mở rộng kiến thức và nâng cao sự hiểu biết của các em, giúp các em tự tin hơn trong việc giảng dạy sau khi tốt nghiệp ra trường.

Về nhân sự,  Khoa có 13 cán bộ giảng viên (CBGV), trong đó có 01 giảng viên có trình độ Tiến sĩ,  08 giảng viên có trình độ  Thạc sĩ  và 04 giảng viên có trình độ Cử nhân. Tập thể CBGV của Khoa nhiệt tình trong công tác, tận tâm với nghề nghiệp, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học cũng được tập thể CBGV của Khoa luôn quan tâm thực hiện. Mỗi năm, Khoa đều có giảng viên đăng ký làm sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn giáo trình hoặc tài liệu tham khảo để góp phần làm phong phú nguồn tài liệu giảng dạy của nhà trường. Hơn nữa, một số giảng viên của Khoa cũng tham dự và có nhiều bài  tham luận tại các Hội thảo có uy tín, có nhiều bài viết được đăng ở các Tạp chí trong và ngoải tỉnh và Bản tin khoa học của nhà trường.

Tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Xã Hội

Tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Xã Hội

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

Email

1

Mã Thị Minh Thư

P. Trưởng khoa phụ trách

Tổ Tiếng Anh

Thạc sĩ

0907136961

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phan Thanh Anh Duy

Giảng viên -

Tổ Tiếng Anh

Thạc sĩ

0986344232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Thị Dung

Giảng viên -

Tổ Tiếng Anh

Cử nhân

0919540612

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Thị Hà

Giảng viên -

Tổ Tiếng Anh

Thạc sĩ

0939919190

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Thị Hồng

Giảng viên -

Tổ Tiếng Anh

Thạc sĩ

0982941468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Như Quỳnh

Giảng viên -

Tổ Tiếng Anh

Cử nhân

0378225657

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lâm Thành Tấn

Giảng viên-

Tổ Ngữ Văn

Thạc sĩ

0919355657

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phạm Phi Na

Giảng viên-

Tổ Ngữ Văn

Thạc sĩ

0942573696

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Huỳnh Tố Chân

Giảng viên-

Tổ Ngữ Văn

Thạc sĩ

0917609860

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Đinh Thị Thanh Mai

Tổ Trưởng-

Tổ Sử- Địa

Thạc sĩ

0379780199

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trương Quang Vinh

Giảng viên

Thạc sĩ

0903.141.917

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Lưu Thị Huệ Nương

Giáo vụ

Cử nhân

0838328502

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học cũng được tập thể CBGV của Khoa luôn quan tâm thực hiện. Mỗi năm, Khoa đều có giảng viên đăng ký làm sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn giáo trình hoặc tài liệu tham khảo để góp phần làm phong phú nguồn tài liệu giảng dạy của nhà trường. Ngoài ra, một số giảng viên của Khoa cũng tham dự và có nhiều bài  tham luận tại các Hội thảo có uy tín, có nhiều bài viết được đăng ở các Tạp chí trong và ngoải tỉnh và Bản tin khoa học của nhà trường.

Khoa Xã Hội tổ chức Hội thảo khoa học năm 2017

Khoa Xã Hội tổ chức Hội thảo khoa học năm 2017

Nhìn chung, qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, tập thể Khoa Xã Hội luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Để có được những thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của CBGV và sinh viên khoa Xã Hội cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường. Để thực hiện tốt mục tiêu chung của nhà trường, tập thể Khoa sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và bổi dưỡng nguồn  nhân lực có trình độ, có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng, trách nhiệm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

N-H-T

Liên hệ