Vietnamese Vietnamese

Trưởng khoa: ThS. VÕ TÙNG ANH

Trường CĐSP Kiên Giang được thành lập ngày 13/7/1998 theo quyết định 128/QĐ-TTg trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Sư phạm Kiên Giang. Đó cũng là thời điểm mà khoa Tự nhiên–Tin học được thành lập.

Từ khi thành lập đến nay, khoa Tự nhiên–Tin học đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

SĐT: 0297.3.911.601

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tự nhiên - Tin học

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tự nhiên - Tin học

 

Khoa tự nhiên - Tin học

Khoa Tự nhiên - Tin học

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA TỰ NHIÊN-TIN HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL, SỐ ĐT

CHỨC VỤ - NHIỆM VỤ

1

ThS. Võ Tùng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.787684

Trưởng Khoa

Giảng viên Hóa học

2

ThS. Dương Minh Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng GDTC-SH, GV GDTC

3

ThS. Vũ Văn Nôm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

4

Mạch Văn Cảnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC-QP-AN

5

ThS. Huỳnh Minh Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

6

Bùi Ngọc Duyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo vụ khoa

7

ThS. Vũ Lê Quỳnh Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tin học

8

ThS. Lê Thị Hồng Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Trưởng Tổ Toán-Lý-Tin, Giảng viên Tin học

9

ThS. Trần Thị Thanh Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Toán học

10

Nguyễn Minh Thuận

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Hoá học

11

ThS. Dương Bích Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tin học

Khoa Tự nhiên – Tin học:

- Có 02 tổ chuyên môn trực thuộc: Tổ Toán-Lý-Tin và Tổ GDTC-Sinh-Hóa.

- Đoàn TNCS-HCM của Khoa được sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường, và Tổ Công đoàn cơ sở khoa được sự chỉ đạo của BCH công đoàn cơ sở trường CĐSP Kiên Giang.

Nhiệm vụ của đơn vị:

  • Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục tại các địa phương trong Tỉnh. Giáo sinh trước khi ra trường phải được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo qui định, để có thể: dạy học, làm công tác chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường trung học cơ sở.... Trong thời gian học tập, giáo sinh luôn được giáo dục và rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với xã hội, địa phương.
  • Chuẩn bị tiềm lực để sinh viên không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo để vươn lên đáp ứng yêu cầu mới.
  • Bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hoá giáo viên trung học cơ sở theo qui định của Bộ GD&ĐT, theo tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục.
  • Ngoài ra còn đào tạo các ngành ngoài sư phạm hệ cao đẳng và trung cấp: Tin học ứng dụng, Thư viện-Thiết bị trường học.

Khoa tự nhiên - Tin học

Tin, ảnh: NTN

Liên hệ