Vietnamese Vietnamese
  • Tuyển sinh

Nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non, SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật:

  1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định), không bị khuyết tật, dị dạng và có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang.

  1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định); Đối với ngành sư phạm chỉ xét tuyển những thí sinh không bị khuyết tật, dị dạng

Trường CĐSP Kiên Giang được thành lập và phát triển trên cơ sở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang thành lập vào tháng 12/1977. Ngày 13/7/1998 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 128/QĐ-TTg thành lập trường CĐSP Kiên Giang cho đến nay, Trường có bề dày lịch sử trên 40 năm. Trường CĐSP Kiên Giang là trường công lập, đa cấp, đa ngành, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc mầm non đến bậc trung học cơ sở và các nguồn nhân lực khác cho tỉnh Kiên Giang đáp ứng nhu cầu chất lượng, số lượng, cơ cấu, chuẩn hoá, hiện đại hóa và hội nhập.

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định), không bị khuyết tật dị dạng và có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang.

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đại học liên thông VLVH đào tạo tại CĐSP Kiên Giang

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đại học liên thông VLVH đào tạo tại CĐSP Kiên Giang

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH ngành KH Thư viện

Căn cứ Thông báo số 27/TB-ĐHĐT ngày 12/01/2016 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vữa học năm 2016 tại cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang,

Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Trường Đại học Đồng Tháp xin thông báo thay đổi lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2016 tại Trường CĐSP Kiên Giang

Trường ĐHSP TDTT TP. HCM thông báo tuyển sinh trình độ ĐH liên thông hình thức VLVH tại CĐSP Kiên Giang

Liên hệ