Vietnamese Vietnamese

 

Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi và các biểu mẫu tải về tại đây

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang mở các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, thông tin tuyển sinh cụ thể như sau: 

Liên hệ