Vietnamese Vietnamese

 

Cá nhân có nhu cầu tải phiếu đăng ký xét tuyển, click tại đây; Tải mẫu phiếu ĐKXT hệ chính quy minh họa đã điền sẵn thông tin để tham khảo, click tại đây; Tải mẫu phiếu ĐKDT tốt nghiệp THPT đã điền sẵn thông tin để tham khảo, click tại đây.

Liên hệ