Vietnamese Vietnamese

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đại học liên thông VLVH đào tạo tại CĐSP Kiên Giang

Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đại học liên thông VLVH đào tạo tại CĐSP Kiên Giang

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH ngành KH Thư viện

Căn cứ Thông báo số 27/TB-ĐHĐT ngày 12/01/2016 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vữa học năm 2016 tại cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang,

Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Trường Đại học Đồng Tháp xin thông báo thay đổi lịch ôn thi và thi tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2016 tại Trường CĐSP Kiên Giang

Trường ĐHSP TDTT TP. HCM thông báo tuyển sinh trình độ ĐH liên thông hình thức VLVH tại CĐSP Kiên Giang

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông VLVH ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật năm 2016

Thông báo v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học (khóa 2012-2015 và 2013-2015)

Trường ĐH Sài Gòn liên kết với CĐSP Kiên Giang tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành SP Âm nhạc, hình thức vừa làm vừa học 2015

Trường ĐH Sài Gòn liên kết với CĐSP Kiên Giang, tuyển sinh ĐH liên thông VLVH ngành SP Mỹ thuật, năm 2015

Lịch thi TS ĐH liên thông (ĐHĐT) 2015.

Liên hệ