Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ TỈNH KIÊN GIANG

 

Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, được sự chỉ đạo của Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang, Công đoàn cơ sở phối với Hội Khuyến học tổ chức, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

1. Mục đích, yêu cầu

Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp Cách mạng, cũng như những thành tựu to lớn của đất nước đạt được; nâng cao lòng tự hào về Đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công đoàn cơ sở và Hội Khuyến học tin tưởng với tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động sẽ đưa đơn vị phát triển hơn nữa trong tương lai.

2. Đối tượng, thời gian và hình thức thi

2.1. Đối tượng tham gia

            Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của trường CĐSP Kiên Giang

2.2.Thời gian, hình thức thi

Thời gian: Ngày 02/6/2020, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử trường CĐSP Kiên Giang (http://cdspkg.edu.vn/tracnghiem)

Đăng nhập vào thi

3. Kết quả

Có hơn 97% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tham gia cuộc thi. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động có điểm thi rất cao. Kết quả quả cụ thể như sau:

                       

Các cá nhân và tập thể đạt giải

Giải cá nhân:

  1. Giải nhất: Lê Đặng Hồng Phúc – Tổ Công đoàn phòng TCCB-CTHSSV
  2. Giải nhì: Phan Thị Mỹ Duyên – Tổ Công đoàn khoa Tiểu học – Mầm non
  3. Giải ba: Vũ Lê Quỳnh Phương – Tổ Công đoàn khoa Tự nhiên – Tin học
  4. Giải khuyến khích: + Mã Thị Minh Thư – Tổ Công đoàn khoa Xã hội

                                       + Nguyễn Thị Hồng Đào – Tổ Công đoàn phòng ĐT-QLKH

                                       + Lê Thị Hồng Vân -Tổ Công đoàn khoa Tự nhiên–Tin học

                                       + Dương Hoàng Phi – Tổ Công đoàn phòng ĐT-QLKH

                                       + Huỳnh Minh Ngọc –Tổ Công đoàn khoa Tự nhiên-Tin học

                                       + Đỗ Văn Mẫn – Tổ Công đoàn khoa Tiểu học – Mầm non

Giải tập thể:

    Giải nhất: Tổ Công đoàn phòng ĐT-QLKH

    Giải nhì: Tổ Công đoàn phòng TCCB-CTHSSV

    Giải ba: Tổ Công đoàn khoa GDCT-TLGD

Xin chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải!

BAN TỔ CHỨC

Liên hệ