Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI, THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

Anh 1 Cuoc thi

Ảnh 1: Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2020) và 72 năm ngày Chủ tịch hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2020). Được sự chỉ đạo của Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang, Công đoàn cơ sở phối với Hội Khuyến học tổ chức, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác.

1. Mục đích, yêu cầu

Thông qua cuộc thi, đã tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về một nhân cách lớn, một nhà cách mạng lỗi lạc, một con người ưu tú của dân tộc đã giành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời nâng cao ý thức về tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho mọi người. Công đoàn cơ sở và Hội Khuyến học tin tưởng với tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động sẽ đưa phong trào ngày càng phát triển hơn nữa.

2. Đối tượng, thời gian và hình thức thi

2.1. Đối tượng tham gia

            Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của trường CĐSP Kiên Giang

2.2.Thời gian, hình thức thi

Thời gian: Ngày 15/5/2020, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử trường CĐSP Kiên Giang (http://cdspkg.edu.vn/tracnghiem)

Anh 2 Dang nhap

Ảnh 2: Đăng nhập vào thi

3. Kết quả

Có hơn 92% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tham gia cuộc thi. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động có điểm thi rất cao. Kết quả quả cụ thể như sau:

           

           Anh 3 1 Phat thuong

Anh 3 2 Phat thuong

Ảnh 3: Các cá nhân và tập thể đạt giải

Giải cá nhân:

  1. Giải nhất: Lê Đặng Hồng Phúc – Tổ Công đoàn phòng TCCB-CTHSSV
  2. Giải nhì: Lê Thị Dung – Tổ Công đoàn khoa Xã hội
  3. Giải ba: Phạm Thị Thu Sương – Tổ Công đoàn phòng TCCB-CTHSSV
  4. Giải khuyến khích: + Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Tổ Công đoàn khoa TH-MN

                                       + Lâm Thị Thạnh – Tổ Công đoàn khoa TH-MN

Giải tập thể:

            Giải nhất: Tổ Công đoàn phòng TCCB-CTHSSV

            Giải nhì: Tổ Công đoàn khoa GDCT-TLGD và tổ Công đoàn phòng ĐT-QLKH

Xin chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải!

 

BAN TỔ CHỨC

Liên hệ