Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • HỘI THAO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO  ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 4 NĂM 2019

 

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thao Cụm thi đua số 4 nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019). Hoạt động này cũng nhằm mục đích thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời đây cũng là dịp công đoàn viên giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, tinh thần trách nhiệm.

Đến với hội thao, công đoàn viên trường Cao đẳng Sư phạm hưởng ứng tham gia các môn thi như: Ném bóng vào rổ nam nữ phối hợp, Nhảy bao bố tiếp sức nam nữ phối hợp, Đá bóng vào cầu môn nam nữ phối hợp, Dẫn bóng qua cọc nam nữ phối hợp.

Tham gia hội thao, công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như giải nhì môn đá bóng vào cầu môn nam nữ phối hợp và giải ba dẫn bóng qua cọc nam nữ phối hợp.

Đây là hoạt động có ý sâu sắc, vừa góp phần rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các công đoàn viên.

Tin, Ảnh: VÕ TRANG

Liên hệ