Vietnamese Vietnamese

 

Quy định và biểu mẫu NCKH áp dụng từ năm học 2019 - 2020. Cá nhân, đơn vị có như cầu tải về hãy click vào các đường link dưới đây:

Biều mẫu giáo trình tải về tại đây

Biểu mẫu đề tài tải về tại đây

Quy định của UBND tải về tại đây

Danh mục tổng hợp các đề xuất, đăng ký công trình NCKH tải về tại đây

 

Liên hệ