Giới thiệu khoa Tự nhiên-Tin học In
Thứ bảy, 09 Tháng 1 2010 13:53

KHOA TỰ NHIÊN - TIN HỌC


Trưởng khoa: ThS. VÕ TÙNG ANH

 

Trường CĐSP Kiên Giang được thành lập ngày 13/7/1998 theo quyết định 128/QĐ-TTg trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Sư phạm Kiên Giang. Đó cũng là thời điểm mà khoa Tự nhiên–Tin học được thành lập.

Từ khi thành lập đến nay, khoa Tự nhiên–Tin học đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

SĐT: 0297.3.911.601

E-Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA TỰ NHIÊN-TIN HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL, SỐ ĐT

CHỨC VỤ - NHIỆM VỤ

1

ThS. Võ Tùng Anh

vtanh@cdspkg.edu.vn

0918.787684

Trưởng Khoa

Giảng viên Hóa học

2

ThS. Dương Minh Khoa

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ trưởng GDTC-SH, GV GDTC

3

ThS. Vũ Văn Nôm

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên GDTC

4

Mạch Văn Cảnh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên GDTC-QP-AN

5

ThS. Huỳnh Minh Ngọc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên GDTC

  6   Trần Văn Toàn   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   Giảng viên GDQP-AN

7

Bùi Ngọc Duyên

bnduyen Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giáo vụ khoa

8

ThS. Vũ Lê Quỳnh Phương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên Tin học

9

ThS. Lê Thị Hồng Vân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ phó Tổ Toán-Lý-Tin, Giảng viên Tin học

10

ThS. Trần Thị Thanh Hương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên Toán học

11

Nguyễn Minh Thuận

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên Hoá học

12 Danh Thị Kim Ngoan   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giảng viên Tin học

13

ThS. Dương Bích Chi

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giảng viên Tin học

14

ThS. Lê Văn Bé

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ trưởng tổ Toán-Lý-Tin;

Giảng viên Tin học

Khoa Tự nhiên – Tin học:

- Có 02 tổ chuyên môn trực thuộc: Tổ Toán-Lý-Tin và Tổ GDTC-Sinh-Hóa.

- Đoàn TNCS-HCM của Khoa được sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường, và Tổ Công đoàn cơ sở khoa được sự chỉ đạo của BCH công đoàn cơ sở trường CĐSP Kiên Giang.

Nhiệm vụ của đơn vị:

  • Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục tại các địa phương trong Tỉnh. Giáo sinh trước khi ra trường phải được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo qui định, để có thể: dạy học, làm công tác chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường trung học cơ sở.... Trong thời gian học tập, giáo sinh luôn được giáo dục và rèn luyện ý thức trách nhiệm đối với xã hội, địa phương.
  • Chuẩn bị tiềm lực để sinh viên không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo để vươn lên đáp ứng yêu cầu mới.
  • Bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hoá giáo viên trung học cơ sở theo qui định của Bộ GD&ĐT, theo tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục.
  • Ngoài ra còn đào tạo các ngành ngoài sư phạm hệ cao đẳng và trung cấp: Tin học ứng dụng, Thư viện-Thiết bị trường học.

 

 

 

 

Tin, ảnh: NTN

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ, NHIỆM VỤ

1

ThS. Võ Văn Cường

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0773 60 42 82

Trưởng khoa, giảng viên bộ môn toán

2

Hoàng Văn Nông

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0986 562 463

Phó trưởng khoa, kiêm tổ trưởng tổ Tự nhiên giảng viên bộ môn toán

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0919 606 555

Giáo vụ khoa

4

Huỳnh Thị Bích Ngân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0773 50 12 12

Giảng viên bộ môn toán

5

NGƯT. Phạm Thị Hằng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0945 705 761

Tổ trưởng tổ Văn, giảng viên bộ môn văn

6

Tạ Đình Chiến

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918 006 667

Giảng viên bộ môn văn

7

Nguyễn Tấn Kiệt

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0919 055 040

Bí thư Đoàn khoa, giảng viên bộ môn văn

8

Phan Thị Quỳnh Như

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

01685 618 815

Giảng viên bộ môn văn

9

Trần Hữu Ngạn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918 746 184

Tổ trưởng tổ Tổng hợp, tổ trưởng tổ Công đoàn khoa, giảng viên bộ môn âm nhạc

10

ThS. Trịnh Thanh Trang

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0916 393 360

Phó tổ trưởng tổ Tổng hợp, phó bí thư đoàn khoa, giảng viên các bộ môn mầm non

11

Vũ Đình Cửu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918 006 889

Giảng viên bộ môn âm nhạc

12

Dương Hữu Lễ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918 312 043

Giảng viên bộ môn mỹ thuật

13

Dương Tuấn Minh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0914 000 549

Giảng viên bộ môn mỹ thuật

14

Nguyễn Thị Bảy

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0917 673 533

Giảng viên các bộ môn mầm non

15

Nguyễn Thị Tươi

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

01283 760 152

Giảng viên các bộ môn mầm non

16

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0907 441 998

Giảng viên các bộ môn mầm non, phó BT Đoàn trường

17

Phan Thị Hằng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0976 975 414

Giảng viên các bộ môn mầm non

18

Nguyễn Thị Nhã Phương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

01684 966 149

Giảng viên các bộ môn mầm non

19

Danh Cương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0916 828 497

Tổ trưởng tổ Khmer ngữ, giảng viên tiếng Khmer

20

Danh Sol

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918 659 546

Giảng viên tiếng Khmer