làm mẹ, đầm dự tiệc, Motor giảm tốc
Thông báo tuyển sinh 2016 (Cao đẳng hệ chính quy) PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 3 2016 08:07

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

Trình độ cao đẳng hệ chính quy 

UBND TỈNH KIÊN GIANG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  11/TB-CĐSP                                                            Kiên Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

Trình độ cao đẳng hệ chính quy

Căn cứ Thông tư 03/2015/BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Công văn số 62/UBND-VHXH ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang,

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang (mã trường C54) thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và đảm bảo các yêu cầu khác theo Điều 6 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Stt

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp nôn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1. Các ngành sư phạm

1

Giáo dục Mầm non

C140201

M00:Văn, Năng khiếu, Toán

100

M01:Văn, Năng khiếu, Sử

M02:Văn, Năng khiếu, Địa

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

A00:Toán, Lý, Hóa

140

C00:Văn, Sử, Địa

D01:Toán, Văn, Tiếng Anh

3

Giáo dục Thể chất

C140206

T00:Toán, Năng khiếu, Sinh

30

T01:Toán, Năng khiếu, Hóa

T02:Toán, Năng khiếu, Lý

4

Sư phạm Sinh - Hóa

C140213

A02:Toán, Lý, Sinh

30

B00:Toán, Hóa, Sinh

D08:Toán, Sinh, Tiếng Anh

5

Sư phạm Sử - Địa

C140218

C00:Văn, Sử, Địa

30

C03:Văn, Toán, Sử

D14:Văn, Tiếng Anh, Sử

6

Sư phạm Toán - Tin

C140209

A00:Toán, Lý, Hóa

30

A01:Toán, Lý, Tiếng Anh

A02:Toán, Lý, Sinh

7

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C00:Văn, Sử, Địa

30

D14:Văn, Sử, Tiếng Anh

D15:Văn, Địa, Tiếng Anh

8

Sư phạm Tiếng Anh tiểu học

C140231

D01:Văn, Tiếng Anh, Toán

30

D14:Văn, Tiếng Anh, Sử

D15:Văn, Tiếng Anh, Địa

2. Các ngành ngoài sư phạm

1

Việt Nam  học (Văn hóa – Du lịch)

C220113

C03:Văn, Toán, Sử

30

C04:Văn, Toán, Địa

D01:Văn, Toán, Tiếng Anh

C00:Văn, Sử, Địa

2

Tiếng Anh (Thương mại – Du lịch)

C220201

D01:Văn, Tiếng Anh, Toán

30

D14:Văn, Tiếng Anh, Sử

D15:Văn, Tiếng Anh, Địa

3

Tin học ứng dụng

C480202

A00:Toán, Lý, Hóa

30

A01:Toán, Lý, Tiếng Anh

A02:Toán, Lý, Sinh


III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

1. Phương thức 1

Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi đại học. Dành 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi (không nhân hệ số) trong tổ hợp các môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Riêng đối với các khối ngành năng khiếu chỉ xét 02 môn văn hóa dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, thí sinh phải thi thêm các môn năng khiếu (điểm năng khiếu có hệ số 2). Cụ thể:

- Ngành Giáo dục Mầm non: Thí sinh phải thi thêm các môn năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc.

- Ngành Giáo dục Thể chất: Thí sinh phải thi các môn năng khiếu: Chạy tốc độ 60m, bật xa không đà, gập thân trên thang dóng. Điều kiện thể hình: nam cao từ 1,65m trở lên, nặng từ 45kg trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, nặng từ 40kg trở lên. 

2. Phương thức 2

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ lớp 12). Dành 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 03 môn học (không nhân hệ số) trong tổ hợp các môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất chỉ 02 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12, phần thi năng khiếu được thực hiện như phương thức 1.

IV. THỜI GIAN THI NĂNG KHIẾU VÀ XÉT TUYỂN

- Đợt 1, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016; xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 15/8/2016.

Riêng ngành năng khiếu (Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non), thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu từ ngày 06/7/2016 đến 21/7/2016. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Thời gian thi năng khiếu: 23, 24/7/2016.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường trước 17h00 ngày 17/8/2016 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường và áp dụng với thí sinh xét tuyển theo phương thức 1).

- Đợt 2, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016, thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non bổ sung ngày 01/9/2016; xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 05/9/2016.

Thí sinh trúng tuyển đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường trước 17h00 ngày 07/9/2016 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường và áp dụng với thí sinh xét tuyển theo phương thức 1).

- Đợt 3, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016; xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 24/9/2016.

Thí sinh trúng tuyển đợt 3 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường trước 17h00 ngày 26/9/2016 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường và áp dụng với thí sinh xét tuyển theo phương thức 1).

Thủ tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1:

+ Thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để ĐKXT.

+ Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (online).

 - Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Bản sao Học bạ (có công chứng)

+ Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng)

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có công chứng)

+ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng)

+ Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng)

+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3.865498;        0913 993874;                       0918 787 684;          Fax: 077.3.910177

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Website: www.cdspkg.edu.vn

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                    (Đã ký) 

- UBND Tỉnh Kiên Giang;

- Sở Nội vụ Tỉnh Kiên Giang;

- Sở GD&ĐT Tỉnh Kiên Giang;

- Các phòng giáo dục trong tỉnh;                                                          HỒ CẢNH PHÚC

- Các trường THPT, trung tâm HN trong tỉnh;

- Lưu VT.