Vietnamese Vietnamese

Tin mới nhất

Thông báo về việc xét tuyển đợt bổ sung 1 năm học 2019 – 2020. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung 1 đối với các ngành còn thiếu chỉ tiêu, như sau:

Thông báo về việc xét tuyển đợt bổ sung 1 năm học 2019 – 2020. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung 1 đối với các ngành còn thiếu chỉ tiêu, như sau:

Thông báo về việc xét tuyển đợt bổ sung 1 năm học 2019 – 2020. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung 1 đối với các ngành còn thiếu chỉ tiêu, như sau:

Thông báo về việc xét tuyển đợt bổ sung 1 năm học 2019 – 2020. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung 1 đối với các ngành còn thiếu chỉ tiêu, như sau:

Tuyển sinh

Thông tin về trường - Trung tâm

Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu khoa học

Lịch làm việc

Liên hệ